company logo

Rychlý kontakt

Text

 

Pro zvětšení textu
stiskněte ctrl +

Jak se u nás žije

Jak se u nás žije

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. Běžný život v centru se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Vycházíme především z přání a námětů uživatelů, ve kterých se odráží dřívější životní styl typický pro oblast, ze které pocházejí, tj. kyjovského Slovácka a pro něj tak charakteristického sociokulturního prostředí. Jedná se zejména o lidovou píseň, místní folklór, tradiční kroje či vřelý vztah k půdě.

Společenský a kulturní život

Chceme Vám tímto přiblížit, jaký máme pestrý společenský a kulturní život v průběhu celého roku. Na začátku roku je to průvod tří králů doprovázený zpěvy. Naše centrum nemine ani plesová sezóna. Jednou je to ples maškarní, jindy zase myslivecký, kloboukový či květinkový. A po plese přijde masopust. Ostatkový průvod masek svým zpěvem rozezvučí celou budovu.

 

Květinkový bál.jpg   Fašaňk.jpg   Tříkrálová pochůzka.jpg

 

Během letních a podzimních měsíců jsou pořádány zájezdy na zajímavá místa v našem okolí a to s nízkopodlažním autobusem, takže se mohou zúčastnit i uživatelé zcela nebo částečně imobilní za pomoci invalidních vozíků. Jedná se o půldenní výlety, ne příliš fyzicky náročné. O pomoc při tvorbě bohatých programů na jednotlivých výletech spolupracují městské a obecní úřady, kulturní střediska, farní úřady měst a obcí. Uživatelům je v letních měsících také umožněno navštívit svá bydliště případně rodné vesnice, kde strávili svůj život, a to v doprovodu pana ředitele a svého důvěrníka.

 

K velmi oblíbeným kulturním vystoupením patří koncerty dechových hudeb, které se konají v zahradě centra nebo ve společenském sále. Už k nám přijeli zahrát a zazpívat dechová hudba Žadovjáci, ZUŠ Kyjov, Mladá muzika ze Šardic, dechová hudba Nenkovjanka, dechová hudba Mistříňanka, cimbálová muzika Hradisko, cimbálová muzika Varmuži. Stejné oblibě se těší i ženské a mužské pěvecké soubory, které se k nám rády vrací např. pěvecký chrámový sbor sv. Cecílie z Vacenovic, pěvecký sbor Carmina Vocum, smíšený soubor ze Žádovic nebo Bukovjanky.

 

Pro poslední měsíc v roce jsou typické předvánoční a vánoční akce. K nim patří Mikulášská pochůzka, adventní koncerty, kdy k nám přichází hrát a zpívat známé cimbálové muziky a vánoční besídka s koledováním u vánočního stromečku. Již třikrát připravili místní ochotníci a pěvecký sbor hraný a zpívaný vánoční příběh o narození Ježíška podle evangelia svatého Lukáše. S živým betlémem vystupovali také před svými příbuznými a dětmi z kyjovských mateřských škol.

 

Oblíbené jsou také různé soutěže inspirované televizními pořady, kde se cvičí paměť a motorické schopnosti. Zábavné hry jako Bingo, AZ kvíz, Pexesový turnaj se u nás setkaly s velkou oblibou. Svou tradici mají výstavy a ochutnávky. Vystavují se obrazy, ovoce, zelenina, houby nebo aranžované květiny. Ochutnávky ochotně připravují naše paní kuchařky. Uživatelé služeb pak prostřednictvím anketních lístků ochutnávané pokrmy hodnotí. To, co jim nejvíce chutná se zanedlouho objeví v jejich jídelníčku. Dá se tedy říci, že nejsou jen pasivními strávníky, ale mají možnost ovlivnit skladbu jídelníčku.

 

Zajímavé informace o dění v zařízení jsou pravidelně publikovány v novinách, které vychází čtvrtletně. Aktivně do novin přispívají svými životními příběhy i uživatelé. Každý měsíc se koná oslava všech jubilantů, kteří se v tomto měsíci narodili. Oslavencům popřeje vedení centra pevné zdraví, obdaruje je drobným dárkem a místní pěvecký sbor a žáci ze ZŠ Dr. Joklíka z Kyjova zazpívají pro potěšení všech.

 

Unas1   Unas3   Unas2

 

Pro věřící uživatele jsou zajištěny pravidelné bohoslužby, setkání se zástupci církví a náboženské programy. Konat bohoslužby k nám docházejí faráři církve římsko-katolické, evangelické a československé husitské. Bohoslužby probíhaní v kapli v zařízení, která je zasvěcena Papeži Janu XXIII. Na přání uživatelů je navštěvují individuálně na pokojích.
 
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2008 zde
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2009 zde
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2010 zde
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2011 zde
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2012 zde
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2013 zde
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2014 zde  

Jak trávíme svůj volný čas

U nás je každý "pánem svého volného času". Pravidelné volnočasové aktivity pracují na principu "otevřených dveří". To značí, že uživatelé mohou kdykoliv na aktivitu přijít, pozorovat ji a podle nálady a chuti se buď připojit, nebo odejít. K pravidelným nabízeným aktivitám patří:

Kroužek ručních prací
- zájemci se zde věnují rukodělným činnostem. Motivací k této tvořivé činnosti je nejen radost z vlastního díla, ale i pravidelné výstavy jejich výrobků pořádané pro širokou veřejnost. Těm, kteří nemají zájem (případně nemohou) se účastnit společných sezení v pracovní dílně se věnujeme individuálně na pokojích.

Skupinové cvičení
- každý den dopoledne mají zájemci o pohyb možnost navštívit v tělocvičně skupinové cvičení. Zájem je i o cvičení s různým náčiním a relaxační cvičení.

Kroužek vaření
- nadšenci kulinářského umění se scházejí, aby uvařili nejen pro sebe to, co se v jídelníčku dnes již běžně neobjevuje, ale přibližuje se to jejich dřívějším stravovacím zvyklostem.

Pěvecký kroužek
- ti, jež mají vřelý vztah k lidové písničce se pravidelně setkávají. Svým zpěvem dokáží potěšit nejen sebe, ale i ostatní, například na kulturních akcích centra a při různých slavnostních příležitostech.

Kroužek společenských her
-ten, koho baví hrát karty, člověče nezlob se, pexeso a jiné společenské hry má možnost se těmto hrám pravidelně věnovat a setkávat se s uživateli se stejným zájmem.

Klub čtenářů
- přátelé knížek a vášniví čtenáři mají možnost půjčovat si knihy v naší knihovně nebo v Městské knihovně Kyjov. Těm, kteří nemohou, půjčujeme po dohodě knihy v naší nebo městské knihovně a donáší přímo na pokoj. Zrakově postiženým jsou objednávány zvukové knihy formou zásilkové služby z Macanovy knihovny v Praze. Zájemci se mohou také aktivně zapojit do chodu knihovny.
 
Canisterapie – terapie se psy probíhá nejen skupinově, ale i individuálně na pokojích uživatelů. Pozitivní působení psů umožňuje uživatele stimulovat k navázání kontaktu se psem, rehabilitovat mobilní i imobilní uživatele a také vyjádřit vlastní pocity štěstí a radosti. Mezi uživateli se jedná o velmi oblíbenou terapii.
 
Keramika - nově jsme zahájili kroužek keramiky, kde si uživatelé mohou sami vyrobit výrobky z hlíny a potěšit jimi buď sebe, nebo své blízké. Uživatelé zde velmi rádi tráví svůj volný čas a přitom si procvičují jemnou motoriku.
 
"Dýchánky" - vzpomínková setkání - skupinová setkání, kde se zábavnou formou vzpomíná na různé životní etapy. Lidé odkrývají své životní příběhy, radosti i strasti každodenního života. Pracujeme také s fotografiemi a předměty, ke kterým se vážou osobní vzpomínky.
 
Zahradničení - ti, kteří rádi pracovali na zahrádce se mohou podílet na úpravě naší zahrady, mají možnost si vypěstovat vlastní zeleninu či starat se o svůj záhon s květinami.

Další aktivity:

Výbor obyvatel - vedení zařízení se pravidelně setkává se zvolenými zástupci uživatelů a informuje je na setkáních o aktuálních tématech týkajících se poskytování sociálních služeb, diskutují o různých tématech, které uživatele zajímají.

Sledování dění v našem městě - uživatelům pravidelně zasílá místní televize Slovácko CD se zprávami z Kyjova a okolí, které je jim pravidelně pouštěno přes televizní kanál centra. Dále do zařízení 1x za měsíc dochází Kyjovské noviny, kde je také spousta novinek a zajímavostí z Kyjova a okolí.

 

 
jmkbar eu regrada apsscr

Copyright © 2015

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. Strážovská 1095 

697 01 Kyjov

Webmaster and Designed by Webdesign Inergo.