company logo

Rychlý kontakt

Text

 

Pro zvětšení textu
stiskněte ctrl +

Podmínky přijetí

První jednání

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály - informační leták o zařízení a přehled služeb. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím centra, příp. je možno zapůjčit fotografickou prezentaci o zařízení těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně. Základní informace o zařízení je možné získat také na internetových stránkách našeho zařízení.

Při jednání se zájemci o služby je dodržován princip osobního jednání buď přímo v zařízení nebo u zájemců doma, v nemocnici či léčebně. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, co může dělat, nebude-li naše zařízení plnit své závazky, a jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb jiné služby.

Nahledněte do pravidel pobytu - Domov pro seniory zde.
Nahlédněte do Pravidel pobytu - Domov se zvláštním režimem zde.

Nahlédněte do Pravidel pobytu - Odlehčovací služba zde.

 

Jak postupovat při podání žádosti

  • vyzvednout žádost o umístění (jejíž součástí je vyjádření lékaře o zdravotním stavu ) přímo v centru nebo stáhnout přímo zde (žádost + vyjádření lékaře, žádost na Odlehčovací službu + vyjádření lékaře na Odlehčovací službu)
  • vyplnit žádost, vlastnoručně podepsat, přiložit vyjádření lékaře potvrzené ošetřujícím lékařem, přiložit potvrzení o přiznaném příspěvku na péči.
  • donést do centra, příp. zaslat poštou na naši adresu
  • počkat na písemné vyjádření zařízení: oznámení o přijetí , případně písemné odmítnutí k přijetí do zařízení z důvodu nedostatečné kapacity a další evidence žádosti v evidenci žadatelů o sociální službu nebo písemné odmítnutí zájemce z jiných důvodů např. zařízení neposkytuje služby, o které zájemce žádá
  • umísťování zájemců se děje na základě písemně daných vnitřních platných kriterií výběru
  • v případě volné kapacity Vás zkontaktujeme a dohodneme s Vámi podmínky přijetí
  • sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku přímo v zařízení, případně budete-li souhlasit, navštíví Vás v domácnosti
  • při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby, které budou uvedeny ve "Smlouvě o poskytování sociálních služeb" včetně rozsahu odebíraných služeb 
  • v den nástupu do centra je s Vámi podepsána "Smlouva o poskytování sociální služby", se kterou jste již blíže seznámen

Jak rezervovat Odlehčovací službu

Odlehčovací službu si můžete v našem zařízení rezervovat u sociální pracovnice na telefonním čísle 518 699 514.

V případě, že víte, kdy budete mít o odlehčovací službu zájem, tak kontaktujte sociální pracovnici a ta Vám vámi zvolený termín, v případě volného místa, potvrdí a dohodne s Vámi další okolnosti, jak postupovat. Odlehčovací službu může zájemce využít minimálně na 14 dní a maximálně na 2 měsíce. Pro odlehčovací službu jsou vyhrazeny tři pokoje a to dva jednolůžkové a jeden třílůžkový.

Ceník

Původní budova

Denní úhrada za pobyt se skládá z úhrady za stravu a úhrady za ubytování:

Úhrada za stravu - racionální 143 Kč
Úhrada za stravu - dietní 157 Kč
Úhrada za ubytování - jednolůžkový pokoj 181 Kč
Úhrada za ubytování - dvoulůžkový pokoj 166 Kč
Úhrada za ubytování - třílůžkový pokoj 156 Kč
Úhrada za ubytování - jednolůžkový pokoj - OS 186 Kč

 

Nová budova

Denní úhrada za pobyt se skládá z úhrady za stravu a úhrady za ubytování:

Úhrada za stravu - racionální 143 Kč
Úhrada za stravu - dietní 157 Kč
Úhrada za ubytování

- jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou

  201 Kč

Úhrada za ubytování - jednolůžkový pokoj 196 Kč
Úhrada za ubytování

- dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou

186 Kč
Úhrada za ubytování - dvoulůžkový pokoj 181 Kč
Úhrada za ubytování - třílůžkový pokoj s vlastní koupelnou 181 Kč

 

Péče je hrazena z Vašeho příspěvku na péči, který si můžete vyřídit na úřadě práce podle místní příslušnosti.

Ceny za jednotlivá jídla včetně režijních nákladů jsou uvedeny zde.

 

 
jmkbar eu regrada apsscr

Copyright © 2015

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. Strážovská 1095 

697 01 Kyjov

Webmaster and Designed by Webdesign Inergo.