company logo

Rychlý kontakt

Text

 

Pro zvětšení textu
stiskněte ctrl +

Služby

Prostředí ve kterém jsou služby poskytovány

Celoroční pobyt v našem centru nabízíme 131 uživatelům v jedno, dvou a třílůžkových pokojích rozložených v přízemí a tří nadzemních podlažích, z čehož 5 míst je určeno pro Odhlečovací službu. V půdní vestavbě staré budovy jsou umístěny kanceláře. Do budovy je díky nájezdové rampě bezbarierový přístup, rovněž pokoje a ostatní společné prostory jsou bezbariérové, využít se dá výtah.
 
V prvním nadzemním podlaží se nachází velká jídelna s odpočinkovým koutkem. Dále se v přízemí nacházejí kanceláře sociálních pracovnic, prostory pro rehabilitaci a pohybové aktivity, šicí dílna, vrátnice, kantýna, automat na kávu, pokoje a malá jídelna v nové budově.
Ve druhém nadzemním podlaží se kromě pokojů nachází společenská místnost s počítačem připojeným k internetu, knihovna, kde se nabízí možnost posedět u šálku čaje či kávy a terasa. V nové budově se zde nachází modlitebna, malá jídelna a terasa.
Ve třetím nadzemním podlaží je mimo pokojů denní místnost pro uživatele Domov se zvláštním režimem, která slouží i jako jídelna. V nové budově je zde  druhá denní místnost pro uživatele Domova se zvláštním režimem, jídelna, terasa a posezení u akvária. 
Ve čtvrtém nadtemním podlaží se mimo pokojů nachází malá jídelna, velká terasa a zázemí fyzioterapeutky.
 
Na všech nadzemních podlažích se nachází sesterny.
 
Dílna pracovní terapie, keramická dílna, snoezelen, společenský sál, kadeřnice, pedikérka a kuřárna se nachází v suterénu budovy. 

Na každém patře v původní budově jsou společné toalety a koupelny se sprchovými kouty, vybavené pomůckami s ohledem na specifické potřeby seniorů (koupací lůžko, zvedák, vany, koupací křeslo apod.). V nové budově se na každém patře nachází centrální koupelny s vanami. Koupelny se sprchovými kouty a WC mají uživatelé u pokojů - vždy společné pro dva pokoje.
 
Součástí objektu je i zahrada s bezbariérovým přístupem z budovy s altánem, pergolou, sítí chodníků a odpočívadel s lavičkami. Zahrada umožňuje uživatelům vycházky, odpočinek a možnost konání sportovních a kulturních akcí.
 
Kouření je povoleno pouze v prostorách k tomu určených.
Jidelna_s_odpocinkovym_koutem   Vestibul1   Vestibul 2
 

Rozsah péče

Leták - i nabízené služby k nahlédnutí zde.

Ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní a opravy prádla)

Ubytování se poskytuje v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Počet lůžek na pokoji je zohledněn při stanovení úhrady za ubytování. Každý nově nastupující uživatel je ubytován na třílůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji a může se zaevidovat do vnitřního pořadníku na dvou nebo jednolůžkový pokoj. Každý uživatel má zajištěnu svoji postel, noční stole a šatní skříň, ostatní nábytek je společný. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. fotografie, obrazy, sošky, květiny, hrníčky, případně drobným nábytkem (např. křeslo, polička) a drobnými elektrospotřebiči (např. televizor, radiopřijímač, lampička). Telekomunikační poplatky za vlastní TV nebo rádio si hradí uživatelé ze svých prostředků. V pokojích je signalizace pro rychlé přivolání personálu.

Praní, žehlení a opravy prádla

K základním službám patří praní a opravy osobního prádla. Možno je také využít služby individuálního praní prádla na základě přání tzv. "šetrného praní". Ošacení přinesené při příjmu, případně ošacení nově pořízené v průběhu pobytu, předá uživatel personálu k označení a tím zabrání jeho případným ztrátám. Úpravy prádla tj. přešívání, zkracování oděvů apod. poskytujeme za úhradu.

Úklid

Běžný úklid pokoje, tj. mytí podlahy (vysávání koberce) a dveří, utírání prachu, vynášení odpadků, úklid nočních stolků a uzamykatelných skříní (dle potřeby po dohodě s uživatelem), je prováděn denně. Velký úklid pokoje je 1x měsíčně. Jedná se o mytí oken, nábytku (včetně jeho odsunutí) a olejového nátěru, praní záclon. Společné prostory jsou uklízeny a udržovány každodenně.

Strava

Strava je svým složením přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a to v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jídel vedlejších (přesnídávka, svačina, II. večeře). Vyžaduje-li to zdravotní stav uživatele, je připravována dietní strava. Jídelníček může být v rámci možností zařízení upraven dle přání uživatele, a to na základě potřeb, které odráží jeho dřívější stravovací zvyklosti, popř. aktuální zdravotní stav. Každý uživatel má právo si stanovit rozsah odebírané stravy, tj. počet jídel (je možné si odhlásit vedlejší jídla) a od toho se poté odvíjí výše úhrady za stravování.

V roce 2011 jsme v rámci standardizace nutriční péče získali certifikát Nutricept. V měsíci říjnu 2015 již podruhé proběhnul reaudit nutriční péče, kdy nezávislí odborníci shledali systém a způsob stravování v našem zařízení jako nadstandartní a platnost certifikátu prodloužili o další dva roky.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele

Jedná se zejména o pomoc při podávání jídla a pití, oblékání, vysvlékání a obouvání, pomoc při chůzi a pohybu včetně obsluhy speciálních pomůcek a pomůcek pro imobilní uživatele.

Pomoc při osobní hygieně

Je zajišťována dle přání a potřeb uživatele, četnost potřebných úkonů týkajících se hygieny je uvedena v rozsahu nasmlouvaných úkonů péče, který je přílohou ke Smlouvě o poskytování sociální služby uzavřené s uživatelem. Jedná se o osobní hygienu (ranní, večerní hygiena), holení, celkovou hygienu těla (koupání) a pomoc při mytí vlasů, stříhání nehtů apod. Při nastavení míry podpory jsou maximálně zohledněny aktuální možnosti uživatele.

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Centrum poskytuje uživatelům služby diferencovanou zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě 24 hod. denně. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou plně nebo částečně, rozdíl si doplácí uživatel.

Zajištění lékařské péče

Po přijetí do zařízení mají uživatelé možnost registrace u praktického lékaře zařízení nebo mohou zůstat zaregistrováni u svého praktického lékaře. V tom případě si zajišťují sami, popř. za pomoci rodinných příslušníků lékařská ošetření, vyšetření a medikace. Praktická lékařka centra dochází do zařízení pravidelně 2x týdně, odborní lékaři - diabetolog a psychiatr 1x měsíčně. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k odborným lékařům. V tomto případě lze uživatelům zajistit přepravu (na doporučení lékaře zajistíme sanitku), příp. doprovod na odborné vyšetření.

Rehabilitační péče, fyzioterapeut

Uživatelé mohou využívat skupinové nebo individuální cvičení, rehabilitační úkony a mají možnost využití infradeky a jiných pomůcek (biolampy) k prohřívání těla, nebo např. jízdy na rotopedu. Dále nabízíme masáže, ať už celkové či částečné a předehřívání těla rašelinou za úhradu dle platného sazebníku.

Základní sociální poradenství

Sociální poradenství vedoucí k rozvoji, udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění je poskytováno sociálními pracovnicemi zařízení.

Obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice centra pomáhají uživatelům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány osobní záležitosti vyplývající z osobních cílů uživatelů, např. zprostředkování notáře apod.

Kulturní péče

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. V průběhu celého roku vytváříme příležitosti ke kulturnímu a společenskému vyžití. Při přípravě vycházíme především z přání a námětů uživatelů, ve kterých se odráží dřívější životní styl typický pro oblast, ze které pocházejí.

Zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti

Představují širokou nabídku volnočasových aktivit, při kterých dochází k naplňování osobních cílů uživatelů, k uspokojení pocitu užitečnosti, k upevnění motorických a sociálních schopností a trénování paměti. Všechny aktivity pracují na principu "otevřených dveří". To značí, že uživatelé mohou kdykoliv na aktivitu přijít, pozorovat ji a podle nálady a chuti se buď připojit, nebo odejít.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Pořádáme akce, na které zveme širokou veřejnost, podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, blízkými i přáteli. Uživatelé navštěvují akce i mimo centrum, svá bývalá bydliště a využívají služby běžně dostupné všem, např. knihovnu, návštěvy obchodní centra, město Kyjov, kapli v nemocnici a to buď sami nebo s doprovodem personálu.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, uplatňování práv a oprávněných zájmů a respektování lidské důstojnosti každého uživatele.

Ostatní služby

Dále mohou uživatelé využívat následující služby za úhradu dle Sazebníku centra: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, předehřívání těla (rašelina), úpravy oděvů, telefonní hovory, možnost nakoupit si drobné zboží přímo v centru.
 

 
jmkbar eu regrada apsscr

Copyright © 2015

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. Strážovská 1095 

697 01 Kyjov

Webmaster and Designed by Webdesign Inergo.