company logo

Rychlý kontakt

Text

 

Pro zvětšení textu
stiskněte ctrl +

Vize a cíle

Naše představy do budoucna

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory a prostřednictvím odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

 

Dlouhodobé cíle centra

 • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena a měřena. Termín provádění: průběžně, měření v roce 2020
 • Podmínky bydlení umožňují větší soukromí uživatelů (jedno a dvoulůžkové pokoje) a je k dispozici sociální zařízení společné nejvýše pro 2 pokoje. Termín dokončení: rok 2020
 • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. Termín provádění: trvale
 • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb a zveřejňování veřejného závazku. Termín provádění: trvale
 • Zaměstnanci centra se profesně rozvíjí. Termín provádění: trvale
 • Pracovní proces je zefektivňován. Termín provádění: trvale

Krátkodobé cíle centra na rok 2018

 • Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vzdělávání 10 uživatel formou „Univerzity třetího věku“ na téma: „Trénink paměti a dalších kognitivních funkcí II.“ - zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

 • Aktivní spolupráce se 4 dobrovolníky z centra Krok Kyjov, z. ú. - Dobrovolnické centrum - 

  zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

 • Uskutečňování „Besed s rodinami“ minimálně 7x - 

  zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

 • Proškolení  8 pracovnic v konceptu Bazální stimulace - 

  vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace

 • Získání certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“ - 

  zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

 • Využití biografie v praxi formou „proměny“ 5x - 

  zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace

 • Zakoupení kompenzační pomůcky -zvedacího zařízení - zodpovídá: vedoucí provozního úseku.

Vyhodnocení krátkodobých cílů za rok 2017 zde.

Vyhodnocení krátkodobých cílů za rok 2016 zde.

Vyhodnocení krátkodobých cílů za rok 2015 zde.

 

 
jmkbar eu regrada apsscr

Copyright © 2015

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. Strážovská 1095 

697 01 Kyjov

Webmaster and Designed by Webdesign Inergo.