DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST

Děkujeme P. ThLic. Pavlu Stuškovi, PhD., jež tuto pobožnost vedl a sboru Carmina vocum pod vedením Maria Kudely za hudební doprovod.

×