Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Motto: Pomoc a láska, to je naše cesta.

Důležité upozornění

Z důvodu zkvalitňování služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je plánována úprava stávajících pokojů a snižování kapacity uživatelů. Příjem nových uživatelů na tyto služby je až do odvolání pozastaven. Předpoklad obnovení začátkem roku 2024.

×