Vize a cíle, roční zprávy

Naše představy do budoucna

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a prostřednictvím Odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

V Kyjově dne 5. 1. 2021
Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka

Dlouhodobé cíle centra

 • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena a měřena. Termín provádění: průběžně
 • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. Termín provádění: trvale
 • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb a zveřejňování veřejného závazku. Termín provádění: trvale
 • Zaměstnanci centra se profesně rozvíjí. Termín provádění: trvale
 • Pracovní proces je zefektivňován. Termín provádění: trvale

KRÁTKODOBÉ CÍLE CENTRA NA ROK 2022

 • Získání certifikátu „PRACOVIŠTĚ PALIATIVNÍ PÉČE“ – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Obhajoba certifikátu „VÁŽKA“ – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Navázání spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR – 3 setkání/rok – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Oslava Mezinárodního dne seniorů – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Navázání spolupráce s Městskou knihovnou Kyjov v rámci pořadu Beseda u knihy – 6 setkání/rok – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace

Materiálně - technické cíle

 • Pořízení a instalace posezení/lavičky ke vzpomínkovému kameni – zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Pořízení sprchového lůžka – zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Pořízení kompenzační pomůcky - zvedacího zařízení – zodpovídá: vedoucí provozního úseku

VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH CÍLŮ ZA ROK 2021

 • Cíl: Získání certifikátu „Pracoviště paliativní péče“
  Cíl je naplněn částečně.
  Proškolování pracovníků v dané problematice s přesahem do roku 2022.
 • Cíl: Proškolení min. 30 zaměstnanců v první pomoci
  Cíl je naplněn částečně.
  Z důvodu časové vytíženosti lektora proškolena 1. etapa zaměstnanců v počtu 9.
 • Cíl: Obhajoba certifikátu „VÁŽKA“.
  Cíl je naplněn částečně.
  Příprava ze strany CSPS Kyjov proběhla. Vyhověno návrhu ze strany ČASL o změně termínu auditu. Nový termín je naplánován na 3. 2. 2022.
 • Cíl: Pořízení myčky podložních mís.
  Cíl je splněn.
 • Cíl: Zakoupení a instalace posezení/lavičky ke vzpomínkovému kameni
  Cíl nebyl splněn, přesunut na rok 2022.

 

×