Film Tancuj Matyldo

Ve čtvrtek část našich zaměstnanců navštívila Kino Panorama v Kyjově. V rámci spolupráce se Střední školou polytechnickou Kyjov, p. o., spolu s tamními studenty zhlédli snímek Tancuj Matyldo, jenž pojednává o problematice Alzheimerovy choroby. Poté následovala beseda s Mgr. Miroslavou Kouřilovou, zástupkyní ředitelky a vedoucí sociálně-zdravotní péče v Domově pro seniory Strážnice, p. o. Tento domov pro seniory je rovněž kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS). Nedílnou součástí celé akce bylo poděkování z úst paní ředitelky PhDr. Brančíkové studentům a paní učitelkám praktického výcviku za perfektní spolupráci .

×