Informace pro návštěvy

Podzimní a zimní období je každoročně spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že závažný průběh mohou zejména u vulnerabilní skupiny osob způsobit onemocnění vyvolaná viry chřipky, respiračním syncytiálním virem (dále jen „RS virus“) a SARS-CoV-2 a jejich komplikace.

Původci těchto nákaz se přenášejí především kapénkami, šíří se tedy nejvíce prostřednictvím kýchání, kašlání, mluvení a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu.

Šíří se poměrně snadno a rychle, zejména v uzavřených prostorách.

 

Upozorňujeme návštěvy:

  • na rizika případného přenosu nákazy a vyzýváme k pečlivému posouzení zdravotního stavu před samotnou návštěvou.
  • Návštěvu by měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním.
  • Zdravým osobám lze doporučit před případnou návštěvou provedení RAT testu a během návštěvy použít adekvátní ochranu dýchacích cest i nad rámec aktuálně platných opatření v daném zařízení.

 

×