Nabízené aktivity

Všechny činnosti jsou určeny jak pro Domov pro seniory, tak pro Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu.

Pravidelné nabízené aktivity jsou – pracovní, pohybové, taneční a hudební, práce se vzpomínkami, trénink paměti, společenské hry, vaření, zahradničení, canisterapie, programy s náboženskou tématikou a odpočinková místnost snoezelen.

Informace o aktuálních novinkách, programech, jubileích a dění v centru zajišťuje pravidelně čtvrtletník „Listy domova“, který vychází čtyřikrát za rok a ve kterém poskytujeme prostor uživatelům a zaměstnancům, kteří mohou přispět články, básničkou, fotografiemi a různými historkami ze života.

Jak se u nás žije

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. Běžný život v centru se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Vycházíme především z přání a námětů uživatelů, ve kterých se odráží dřívější životní styl typický pro oblast, ze které pocházejí, tj. kyjovského Slovácka a pro něj tak charakteristického sociokulturního prostředí. Jedná se zejména o lidovou píseň, místní folklór, tradiční kroje či vřelý vztah k půdě.

Prožít klidné, spokojené a přesto aktivní stáří v příjemném prostředí za podpory a pomoci, která přispívá k rozvíjení vlastních schopností uživatelů, je jeden ze základních cílů našeho zařízení.

Pravidelné aktivity

Dílna ručních prací

Dílna ručních prací

Zde se uživatelé DpS, DsZR i OS scházejí několikrát týdně ve skupinách. Náplní dílny jsou především činnosti podporující trénování jemné motoriky. Je to např. pletení košíků z papírových roliček, šití a plnění polštářů dutým vláknem či pohankovými slupkami, šití látkových vonných polštářků, sběr a zpracování plodů a bylin ze zahrady Centra, tvoření tematických dekorací. Uživatelům, kteří se rádi věnují svým koníčkům v soukromí individuálně, nabízíme možnost pracovní aktivity na pokoji.

Skupinové cvičení

Skupinové cvičení

Každý den dopoledne mimo středu mají zájemci o pohyb možnost navštívit v tělocvičně skupinové cvičení. Zájem je i o cvičení s různým náčiním a relaxační cvičení.

Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek

Zde se pravidelně setkávají uživatelé, kteří si rádi zazpívají.

 

Společenské hry

Společenské hry

Zábavnou formou hraním stolních her ve skupinkách si uživatelé procvičují nejen paměť, ale i jemnou motoriku.

Zahradní aktivity

Zahradní aktivity

Jsou formou aktivizace a podpory smyslového vnímání v přírodě, v zahradě, na čerstvém vzduchu nebo i u mobilní zahrádky. Ovocné keře a bylinné záhony využíváme jednak pro smyslovou aktivizaci, ale také je zpracováváme v dílně ručních prací, např. sběr a sušení lipového květu a bylin, sušení ovoce, vaření marmelád apod.

Canisterapie

Canisterapie

Terapie se psy probíhá nejen skupinově, ale i individuálně na pokojích uživatelů. Pozitivní působení psů umožňuje uživatele stimulovat k navázání kontaktu se zvířetem, rehabilitovat mobilní i imobilní uživatele a také vyjádřit vlastní pocity štěstí a radosti. Mezi uživateli se jedná o velmi oblíbenou terapii.

Další aktivity

Aktivity s prvky hudební terapie

Pracovnice aktivizace hrají na kytaru a společně s uživateli zpívají známé písně. Využívají se i jednoduché hudební nástroje. Uživatelé si procvičují paměť, jemnou motoriku a vyjadřují své hudební a pohybové nadání. Rovněž využívají rádia s gramofonem a pouštějí si gramodesky dechových kapel z jejich rodných vesnic, vracejí se tak pomocí vzpomínek do míst, kde prožívali silné okamžiky svého života.

Aktivity s prvky taneční terapie

Aktivizační pracovnice procvičují s uživateli pomocí rytmické hudby jednotlivé partie těla a na základě jednoduchých tanečních prvků posilují nejen fyzický a psychický stav a sebevědomí, ale podporují také kreativitu a sociální kontakty.

Individuální činnost

Uživatelům, kteří nemají zájem o nabízené skupinové aktivity, nabízíme možnost individuální činnosti dle jejich přání na pokojích. Zaměřujeme se na povídání na pokojích, procvičování jemné motoriky, trénování paměti, hrajeme společenské hry, posloucháme hudbu, uskutečňujeme vycházky po okolí, čtení časopisů, knih nebo dopisů od rodiny, využíváme terapeutické panenky a interaktivní kočku, apod.

Výrazně nám pomáhají dobrovolníci, jejichž činnost je zaměřena na individuální návštěvy uživatelů, čtení knih a vycházky.

Cukrárna – koná se 1x za měsíc, uživatelé mají možnost vybrat si z jídelního lístku některá jídla, chlebíčky a zákusky, které běžně nenachází na jídelním lístku zařízení a pobesedovat se svými přáteli, známými či rodinnými příslušníky ve společenském sále Centra.

Kinokavárna – koná se každý měsíc, kde uživatelé při kávě můžou sledovat film ve společenském sále Centra.

Setkání s jubilanty – vždy v den narozenin navštívíme spolu s paní ředitelkou jubilanta na pokoji, kdy jej obdarujeme malou sladkostí a přáníčkem, pro potěšení. Při významných životních Jubileích přichází s gratulací představitele a zástupci města Kyjova.

Velmi oblíbené jsou u uživatelů výlety – navštěvujeme nejen významné památky v regionu.

Naši uživatelé se také pravidelně účastní sportovních utkání v Pétanque.

Uživatelům, kteří jsou věřící, pravidelně nabízíme programy s náboženskou tématikou – bohoslužby církve římsko-katolické a církve česko-bratrské.

×