Poskytované služby DPS

 • poskytování celoročního ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní, žehlení a opravy prádla) na jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích ve staré a nové budově
 • poskytování celodenního stravování
 • poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele
 • poskytování pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná
 • zajištění lékařské péče pro uživatele
 • poskytování rehabilitační péče uživatelům
 • základní sociální poradenství
 • organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti uživatelům
 • poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. nabízí podporu a zjišťuje individuální potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. Následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.

×