Poskytované služby OS

Služby jsou uživatelům poskytovány dle jejich individuálních potřeb, schopností a možností na základě individuálního plánování služby (plánu péče) a aktuální situace s důrazem na podporu maximálně možné soběstačnosti a samostatnosti uživatele.

 • ubytování – zahrnuje bydlení (včetně elektřiny, vody, tepla), úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla, na jednolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji v nové budově
 • zajištění stravování v rozsahu 3 až 6 jídel denně – uvaření a příprava jídla v kuchyni zařízení a její výdej na pokoji či v místní jídelně
 • pomoc při osobní hygieně – denní hygiena, mytí a koupání, pomoc při výkonu fyziologické potřeby
 • pomoc při oblékání – oblékání, svlékání, pomoc s výběrem vhodnosti oděvu a jeho správného vrstvení
 • pomoc při samostatném pohybu – změna polohy, manipulace s předměty, pohyb ve vnitřním i vnějším prostoru (doprovodem, navedením, přesunem)
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím – možnost společenských kontaktů (s blízkými, rodinou, s přáteli, s ostatními uživateli)
 • pomoc při seberealizaci pomocí oblíbených činností – nabídkou skupinových a individuálních aktivit (např. cvičení, trénování paměti, apod.), aktivizačních a sociálně terapeutických činnosti
 • pomoc při péči o zdraví – provedením jednoduchého ošetření, doporučením dodržování léčebného režimu a zdravé výživy
 • bezpečí – pomocí signalizace a vytvořením bezpečného prostoru s ohledem na běžná (přijatelná) rizika
 • uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomocí s hospodařením s finančními prostředky, poradenstvím v oblasti sociálních dávek,
 • základním sociálním poradenstvím – jak řešit aktuální nepříznivou sociální situaci a pod.
 • bohoslužby a církevní setkání
 • možnost nakoupit si drobné zboží přímo v centru

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. nabízí podporu a zjišťuje individuální potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. Následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.

×