Poskytované služby OS

Služby jsou uživatelům poskytovány dle jejich individuálních potřeb, schopností a možností a možností poskytovatele (dle individuálního plánu péče).

 • pomoc při osobní hygieně – denní hygiena, mytí a koupání, holení, úprava vlasů a nehtů, pomoc při výkonu fyziologické potřeby, výměna inkontinentních pomůcek apod.
 • pomoc při oblékání a celkové úpravě vzhledu – oblékání, svlékání, pomoc s výběrem vhodného oděvu a jeho správným vrstvením
 • pomoc při samostatném pohybu – vstávání, uléhání, chůze, změna polohy na lůžku, bezpečný pohyb v rámci i mimo zařízení (doprovodem, navedením, přesunem na vozík apod.)
 • pomoc při orientaci (v čase, místě a osobách), podpora v komunikaci
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím – pomoc a podpora při využívání běžně dostupných veřejných služeb (doprovod k lékaři, na nákup apod.), při účasti na společenských akcích, zprostředkování telefonického hovoru, individuální návštěvy pracovníků na pokoji apod.
 • pomoc při seberealizaci – nabídkou aktivizačních a sociálně terapeutických činností (individuální či skupinové aktivity, např. cvičení, trénink paměti, canisterapie, dílna pracovní terapie, hudební aktivity, kinokavárna apod.)
 • pomoc při dodržování léčebného režimu – provedením jednoduchého ošetření, doporučením dodržování léčebného režimu a zdravé výživy
 • zajištění bezpečí – pomocí signalizace a vytvořením bezpečného prostoru s ohledem na běžná (přijatelná) rizika
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc a podpora při jednání s úřady, na poště, při hospodaření s finančními prostředky, poskytnutí základního sociálního poradenství apod.
 • ubytování na jednolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji v nové budově (zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy a značení prádla)
 • celodenní stravování v rozsahu 4 až 6 jídel denně – strava odpovídající dietním potřebám seniorů, pomoc s přípravou a přijímáním stravy/tekutin.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. nabízí podporu a zjišťuje individuální potřeby osob v rozsahu Karty potřeb Jihomoravského kraje. Následně poskytuje sociální poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.

×