Úhrada za služby DPS

Úhrada za služby: denní úhrada za pobyt se vždy skládá z úhrady za stravu a úhrady za ubytování krát 30 dní.

Péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči.

×