Veřejný závazek OS

Časová dostupnost
nepřetržitý provoz
Kapacita
5 lůžek
Regionální působnost
Jihomoravský kraj

Popis služby

Odlehčovací služba krátkodobě zastupuje členy rodiny v péči o seniora a umožňuje pečujícím nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

Poslání odlehčovací služby

Poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu nebo onemocnění Alzheimerovou nebo jinou formou demence octly v nepříznivé sociální situaci, které potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Pro koho je služba určená

Osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku, zdravotního stavu, onemocnění Alzheimerovou nebo jinou formou demence potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Zásady poskytování služby

  • zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Cíle služby

  • umožnit pečujícím nezbytný odpočinek a pomoci jim v situacích, kdy ze závažných důvodů nemohou péči zajistit
  • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů
  • respektování individuality uživatelů
  • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života
×