Napsali o nás/nám

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.

Napsali nám

E-mail ze dne 24.4.2023

E-mail ze dne 24.4.2023

Dobrý den, paní ředitelko,

dovolte, abych jménem celé naší rodiny poděkovala všem zaměstnancům, sestřičkám, sociálním pracovnicím, sanitárkám, paním na recepci a Vám osobně za péči, kterou jste věnovali mé mamince, paní Marii MXXXXXXXX. Vyřiďte jim to, prosím.
Vím, že doma bych se o ni ani zdaleka nedokázala takto postarat a že jste jí určitě prodloužili život. A jsem ráda, že odešla v klidu, bez bolestí.
Jsem Vám vděčná a ještě jednou děkuji.
MXXXX VXXXXX

E-mail ze dne 8.3.2022

E-mail ze dne 8.3.2022

Paní Hasalová, děkuji za vyřízení, přístup a za ochotu, se kterou jste vy i vaše kolegyně ke mně a babičce přistupovaly. Moc si toho vážím a jsem ráda, že jsem vás poznala. Kéž by bylo víc takových duší. Mějte se dobře, přeji zdraví a štěstí.

 
 J. Nxxxxxxxx s rodinou

e-mail ze dne 30.4.2021

e-mail ze dne 30.4.2021

Vážená paní ředitelko,
ráda bych vyslovila poděkování a pochvalu Vaší zaměstnankyni paní Mgr. Věře Lungové. S paní magistrou jsem vyřizovala Odlehčovací pobyt pro mou maminku, paní Chxxxxxxxx Františku. Ze dne na den jsem se ocitli ve velmi obtížné situaci, vážně nám onemocněl tatínek, který o maminku pečoval.
Paní magistra se velmi snažila mi pomoci profesionálně, ochotně, empaticky, vstřícně a mile.

Děkuji i Vám za takové zaměstnance, kteří se takto chovají i přes velmi náročnou práci, kterou vykonávají.

S pozdravem a přáním hezkého dne Jarmila Hxxxxxxxxx, dcera

přepis dopisu ze dne 14.4.2021

přepis dopisu ze dne 14.4.2021

Centrum služeb pro seniory
Strážovská 1095/1
697 01 KYJOV

V Praze dne 14.4.2021

Vážená paní ředitelko,

Chtěla bych touto cestou poděkovat za péči o moji maminku Františku Pxxxxxx.
Zvlášť bych chtěla ocenit lidský a citlivý přístup Vašich pracovnic a to zejména ze 3.patra.

Poděkování patří všem zdravotnicím, pečovatelkám a ostatním pracovnicím, včetně
sociální pracovnice.
Zejména bych ocenila přístup paní Leciánové „důvěrnice“ mé maminky. Byly jsme často
ve spojení a průběžně mne informovala o stavu mé maminky.

Z návštěv maminky, když to bylo ještě možné, jsem odjížděla s pocitem, že je o ni velmi dobře postaráno.

V tuto ještě „těžkou“ dobu Vám přeji všem hlavně hodně zdraví.

Ještě jednou, díky za vše.

Helena Fxxxxxxxx

e-mail ze dne 4.1.2021

e-mail ze dne 4.1.2021

Vážení pracovníci CSPS v Kyjově.
I když člověk ví, že život je konečný a svým způsobem je s tímto faktem smířený, bolí to a moc.
Měli jsme první svátky bez maminky.
Alespoň touto cestou vám chci jménem naší rodiny vyjádřit velký dík za péči o naši maminku, paní xxxxxxxxxx.
Zpočátku byla velmi těžká byť jen představa, že máme maminku nechat v cizím prostředí a že domů se již nevrátí, protože zdravotní stav to nedovoloval. Po půlročním hodně krutém pobytu v nemocnici, kdy se maminka ocitla nejednou na cestě mimo tento svět, byl pobyt v Centru sen, i když to nebylo „doma“. Následující chvíle se Centrum však pro naši maminku domovem stalo.
Jsme velmi vděčni za téměř čtyři darované roky s maminkou.
Náš prodloužený čas pro chvilky na zahradě, drobné radosti, modré nebe, svěží vzduch a letní vánek, zeleň stromů, vzpomínky a vědomí, že jsme spolu šťastní.
Přeji vám všem hodně sil do další práce, pro překonávání překážek, které nám všem život chystá.
Děkuji.
Mgr. Zuzana Jxxxxxxx

e-mail ze dne 31.12.2020

e-mail ze dne 31.12.2020

Pro Mgr. Ladislavu Brančíkovou,
pro Janu Klusákovou, pro Janu Presovou Dis a vůbec pro všechny, kteří se starali o mou maminku, Jarmilu Bxxxxxxxxx a které mám stále ráda.
Pro mne byl rok 2020 velmi náročný a asi nejsem v tom sama.
Kdykoli jsem šla nebo jela kolem vaší budovy, tak si na vás vzpomenu, držím palce, abyste tu covidovou zátěž zvládly. Jsem s vámi, držím palce a přeji vám všem kolem sebe lidí s pozitivním myšlením a hezkými láskyplnými vztahy.

Vydržte. Já jsem taky s vámi!

Jarka Lxxxxxxxxx

e-mail ze dne 21.12.2020

e-mail ze dne 21.12.2020

Vážení zaměstnanci Centra služeb pro seniory v Kyjově,
chtěla bych všem zaměstnancům Vašeho zařízení upřímně poděkovat za vše, co děláte pro své klienty. Velmi dobře si uvědomuji, že mnoho z toho, co děláte, jde nad rámec Vašich povinností. Děkuji za příkladnou péči nejen o mou maminku, paní Marii Mxxxxxxxxx, ale i ostatní babičky a dědečky. Jsem Vám všem strašně vděčná.

Všem Vám přeji klidné a pohodové Vánoce, do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti a spoustu lásky. Doufám, že ten nadcházející rok bude opravdu lepší než ten končící.

Ještě jednou Vám děkuji.
Opatrujte se a mějte se hezky.

S úctou
Marie Vxxxxx s rodinou

e-mail ze dne 5.12.2020

e-mail ze dne 5.12.2020

Vážená paní ředitelko,
Dovolte mi srdečně poděkovat za péči a jednání Vašich zaměstnankyň, a to soc. pracovnic p. Hasalové a p. Lungové, a také celému úseku péče, jmenovitě především p. Drobilíkové.

Je to trochu paradox, že to píši já, který neměl s těmi lidmi žádný osobní kontakt. Ale – jsem manžel p. Mxxxxxxxx (tedy zeť klientky), celou situaci znám, absolvoval jsem s manželkou jednak peripetie několikaleté péče a starostí, jednak i některá jednání, a také návštěvy některých jiných zařízení. V tomto případě se stalo, že jsem osobně s nikým z Vašeho zařízení nemluvil, ale jsem od počátku velmi podrobně informován od své ženy o každém kroku, každém rozhovoru a byl zván k rodinným poradám a rozhodnutí. Proto si troufám říci, že mám jakousi možnost posoudit kvalitu i odbornost jednání těchto zaměstnankyň. Navíc si myslím, že právě tato moje jistá neutralita zvýrazňuje objektivitu mého ocenění a díků. (No a pro úplnost, trochu je to i díky tomu, že vlastně celý život pracuju s lidmi a klienty s problémy a zdravotními potížemi. Také jsem řadu obdobných zařízení navštěvoval či navštěvuji i profesionálně; jako psycholog jsem rovněž dělal v řadě sociálních a zdravotních zařízeních supervizi, takže se snad dá i říci, že jisté zkušenosti mám. A že tedy ani mé ocenění nestojí jen na základě nějaké informace ve stylu „jedna paní říkala….“).

Nejprve oceňuji návštěvu a jednání obou sociálních pracovnic p. Hasalové a Lungové v domácím prostředí klientky v Mikulčicích ještě před umístěním do ústavu. Jejich chování bylo nejen profesionální, ale především vstřícné i laskavé. Nebylo to jednání úřednic, ale žen, které jsou sice profesionálky, ale zůstávají především lidské, s pochopením celé rodinné situace. Co bylo důležité, že velmi rychle pochopily a rozuměly tomu, že seniorka není ve svých výpovědích zcela objektivní, že v daný moment není schopna popsat situaci popsat objektivně. Palec nahoru.

No a pak umístění do domova. Po umístění pro nás doslova až šok, ale v tom kladném slova smyslu! Samozřejmě, i když domácí péče byla už nad síly obou dcer a přály si umístění, přece jen přijdou následné pocity. Jak to tam bude maminka snášet, jak to tam vlastně budou ty pečovatelky zvládat, když se maminka v poslední době tak zhoršila a je z ní prakticky ležák? Nebude tam od počátku jen trpět? Atd., což jsou pochopitelné nejistoty a pocity každého, kdo svěřuje svého rodinného příslušníka do ústavní péče.
Jenže přišlo to krásné překvapení. Zprávy, sms a dokonce fotky ze zařízení, které jsou až osobní. Strážný anděl – p. Petra Drobilíková!! Nelenila, informovala, vyřizovala a vyřizuje pozdravy, informuje. Za sebe nevím, jestli to tak máte u všech klientů. Mohl bych to pozitivně rozebrat – a to jak z hlediska profesionála, tak zúčastněné osoby. Ať už to činíte běžně u většiny klientů a pečovatelky to tak dělají standardně, anebo jen ve vybraných případech, ale pokud to činíte tak, jak to dělá p. Drobilíková, tak je to úžasné a skvělé!! Profesionálně i lidsky!! Což neznamená, že by i ostatní pečovatelky se nestaraly stejně dobře, ale tu čest kontaktu jsme měli zatím jen s ní.
A za tohle vše chci moc poděkovat, a zároveň i profesionálně ocenit.
Děláte záslužnou práci, a ty se kterými jsme přišly do kontaktu, současně i výrazně lidsky a nadstandardně.
Paní ředitelko, nepochybuji, že to musí být i Vaše zásluha, že to tak funguje, a tak děkuji i Vám. Ale všem těmto krásným ženám vyřiďte prosím rovněž velké poděkování.

Přejeme Vám hezké dny, hodného Mikuláše, klidné a šťastné dny adventní.

A samozřejmě poděkování je i za mou ženu a ostatní zúčastněné z rodiny.
Svatopluk Mxxxxxx

e-mail ze dne 16.10.2020

e-mail ze dne 16.10.2020

Dobry den pani reditelko,

jmenem cele rodiny bych rad podekoval za vzornou peci, starostlivost a lidsky pristup vsem pracovnikum Centra, kteri se behem poslednich temer ctyr let podileli o obstaravani vseho co maminka potrebovala. Jsem nesmirne vdecny za ochotu a trpelivost personalu me kazdodenne umoznit video spojeni s maminkou.

Take dekuji Vam osobne za Vasi vstricnost, pomoc a porozumeni.

Milan Cxxx

×